Regler och villkor

Regler och villkor

Ikraftträdandedatum: 9/2017

All webbdesign, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, valet och arrangemanget av dessa, är Copyright © 2011 ILONA, INC. och dess dotterbolag, alla rättigheter förbehålls om inte annat anges. Sammanställningen (vilket betyder insamling, arrangemang och montering) av allt innehåll på denna webbplats är exklusiv egendom av ILONA, INC. ("ILONA") och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. All programvara som används på denna webbplats tillhör ILONA eller dess mjukvaruleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Tillåtelse ges att elektroniskt kopiera och skriva ut delar av denna webbplats i papperskopia i det enda syftet att göra en beställning hos ILONA eller använda denna webbplats som en shoppingresurs. All annan användning av material på denna webbplats – inklusive reproduktion för andra ändamål än de som är tillåtna ovan, modifiering, distribution, återpublicering, överföring, visning eller prestanda – utan föregående skriftligt tillstånd från ILONA är strängt förbjuden. 

Allt material och information som presenteras av ILONA är endast avsett för utbildnings- eller informationsändamål. Din användning av denna webbplats är föremål för dessa villkor. US Food & Drug Administration (FDA) har inte utvärderat några uttalanden som gjorts om produkt(er) på denna webbplats eller de resultat som rapporterats, om några, kanske inte nödvändigtvis förekommer hos alla individer. Uttalandet och produkterna är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga något tillstånd eller någon sjukdom. ILONA ger eller avser inte att ge några svar på medicinska frågor och denna webbplats är inte avsedd att användas som en medicinsk resurs. OM DU BEHÖVER MEDICINSKA UPPGIFTER RING DIN LÄKARE OMEDELBART.

Tredjepartsinnehåll

 

ILONA kan tillhandahålla innehåll från tredje part, inklusive utan begränsning, kundbloggar, kommentarer och länkar till tredje parts webbplatser, ("tredje parts innehåll") som en tjänst till dem som är intresserade av denna information. ILONA övervakar, godkänner eller har ingen kontroll över något tredje parts innehåll. ILONA garanterar, stöder eller accepterar inte riktigheten eller fullständigheten av något tredje parts innehåll. ILONA ansvarar inte för att uppdatera eller granska innehåll från tredje part. Du använder innehåll från tredje part på egen risk.

Varumärken

ILONA.COM, ILONA och alla sidrubriker, anpassad grafik och knappikoner är servicemärken, varumärken och/eller klädsel som tillhör ILONA och får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte erbjuds av ILONA på något sätt som sannolikt kommer att orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedsätter eller misskrediterar ILONA. Alla andra varumärken, produktnomenklatur och företagsnamn eller logotyper, om sådana finns, som nämns häri tillhör deras respektive ägare. 

Ansvarsfriskrivning

ILONA TILLHANDAHÅLLER DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH GER INGA REPRESSENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED REPETERANDE TILL DRIFT AV DENNA WEBBPLATS, INFORMATION, INNEHÅLL, PRODUKTINNEHÅLL, PRODUKTINNEHÅLL DENNA SAJT. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG AVSÄKAR ILONA SIG ALLA SÅDANA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, INKLUSIVE TILL EXEMPEL GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. I DETTA REPRENTERAR ELLER GARANTERAR ILONA INTE ATT INFORMATIONEN SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA DENNA WEBBPLATS ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. Pris- och tillgänglighetsinformation kan ändras utan föregående meddelande. Returer kommer att omfattas av vår allmänna returpolicy. ILONA ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. DETTA ÄR EN OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER ALLA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, INKOMST ELLER KOMMUNIKÉ ELLER SKADA PARTER.

Tillämplig lag

Denna webbplats är skapad och kontrollerad av ILONA i delstaten Colorado, USA. Som sådan kommer lagarna i delstaten Colorado att styra dessa friskrivningar, villkor och villkor, utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. ILONA förbehåller sig rätten att göra ändringar på sin webbplats och dessa friskrivningar, villkor och villkor när som helst.

vår Adress

ILONA, INC. 3201 E 2ND AVE. STE. 300, DENVER, CO 80206 USA

Produktinformation

Produkterna som visas på denna webbplats kan endast beställas och levereras inom USA och Kanada. ILONA-produkter som visas på denna webbplats kan vara tillgängliga i utvalda ILONA-butiker i USA och vissa utländska marknader. Alla priser som visas på denna webbplats är angivna i amerikanska dollar och är endast giltiga och effektiva i USA. Alla produkter som köps från denna webbplats bör endast användas i enlighet med tillverkarens instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer. Om någon minderårig använder varor eller produkter från ILONA bör det ske först efter att den juridiska eller förälderns vårdnadshavare har diskuterat produkten med den minderåriges läkare.

Program för skydd mot bedrägerier

Som en del av våra orderhanteringsprocedurer granskar vi alla mottagna beställningar för bedrägeri eller andra typer av obehörig eller olaglig aktivitet. Vi förbehåller oss rätten att vägra att behandla en beställning på grund av misstänkt bedrägeri eller otillåten eller olaglig aktivitet. Om så är fallet kan vi avvisa din beställning eller så kan vår kundtjänst ringa dig på det angivna telefonnumret för att bekräfta din beställning. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta alla konton eller vägra att skicka till vissa adresser på grund av misstänkt bedrägeri eller otillåten eller olaglig aktivitet. Vi vidtar dessa åtgärder för att skydda våra kunder såväl som oss själva från bedrägeri eller annan obehörig eller olaglig aktivitet.

Kommentarer, feedback och andra bidrag

ILONA.COM välkomnar dina kommentarer och feedback angående denna webbplats och dess produkter och tjänster. All information, material, förslag, idéer eller kommentarer som skickas till ILONA.COM kommer inte att behandlas som konfidentiell, proprietär eller affärshemlighetsinformation och genom att skicka in sådan information ger du ILONA.COM en oåterkallelig och obegränsad licens att använda, modifiera, reproducera, överföra, visa och distribuera sådan information för vilket ändamål som helst. Såvida det inte krävs enligt lag kommer ILONA.COM inte att använda ditt namn i samband med sådan information, material, förslag, idéer eller kommentarer utan ditt föregående skriftliga medgivande.